Reference

Kdo jsme

Naše firma poskytuje již od roku 1991 svým klientům služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence. Klademe důraz nejen na osobní přístup, ale i pružnou komunikaci s klientem a přizpůsobení se jeho individuálním požadavkům a potřebám.

Co nabízíme

 

Z oblasti daňové evidence

 • Zpracování předaných dokladů, vedení peněžního deníku
 • zpracování ročních výstupů jako podkladu pro daňové přiznání
 • příprava daňového přiznání
 • zpracování přehledu pohledávek a závazků
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zastupování na úřadech.

Z oblasti účetnictví

 • Zpracování předaných dokladů, vedení účetních knih
 • zpracování účetních výkazů za požadované období (měsíční, čtvrtletní, roční) – účet zisku a ztráty, rozvaha, výkaz peněžních toků
 • zpracování přehledu pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky
 • příprava daňového přiznání a povinných příloh
 • zpracování účetních směrnic, účetní poradenství
 • zastupování na úřadech
 • účetní poradenství.

Z oblasti daňové agendy

 • Zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob
  (u daně z příjmů neposkytujeme odklad daňové povinnosti)
 • vedení záznamní povinnosti, zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování podkladů pro přiznání k silniční dani
 • zpracování podkladů pro přiznání k dani z nemovitosti
 • zpracování podkladů pro přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • roční zúčtování daně z příjmu u zaměstnanců
 • roční zúčtování srážkové daně
 • zastupování na úřadech.

Z oblasti personální a mzdové agendy

 • Vedení personální agendy
 • zpracování mezd zaměstnanců
 • zpracování mezd u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vyhotovení přihlášek i odhlášek zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • vyhotovení mzdových výplatních listin, výplatních pásek
 • vyhotovení potvrzení o zaměstnání nebo o výši příjmů zaměstnance
 • výpočet odvodů měsíčních záloh zaměstnanců na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • vyhotovení měsíčních přehledů pro účely sociálního a zdravotního pojištění včetně jejich odeslání
 • vyhotovení příkazu k úhradě pro bezhotovostní platby
 • roční zúčtování daně z příjmů u zaměstnanců
 • stanovení odvodů daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního zúčtování této daně a zpracování přehledu
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • výpočet zákonného pojištění zaměstnanců
 • zastupování na úřadech.